پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

چاپ مقالات پذیرش شده در ژورنال های معتبر ISI


دبیرخانه کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی در نظر دارد تا شرایطی را مهیا سازد تا پژوهشگران بتوانند مقالات پذیرش شده خود در کنفرانس  را در ژورنال های معتبر ISI به چاپ برسانند.

در این راستا اسامی ژورنال های معتبر ISI براساس آخرین بلک لیست وزارت علوم از جانب دبیرخانه بعد از برگزاری کنفرانس به اطلاع پژوهشگران خواهد رسید.
حامیان