پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

شرایط داوری زود هنگام مقالات

آن دسته از دانشجویان و پژوهشگرانی که نیازمند دریافت نتایج داوری مقالات ارسالی خود زودتر از آخرین زمان اعلام نتایج داوری مقالات می باشند میتوانند هرچه سریعتر مقالات خود را ارسال نموده سپس ایمیلی حاوی عنوان مقالات وکد رهگیری آن به ایمیل دبیرخانه کنفرانس ارسال و تقاضای داوری زود هنگام داده ومقاله خود را سریعتردر مرحله داوری قرار دهند. برای افراد فوق الذکر نتایج داوری مقالات حداکثر تا 10 روزپس از ارسال مقاله اعلام خواهد گردید و در صورت پذیرش توسط کمیته داوران گواهینامه ای مبنی بر پذیرش مقاله صادر خواهد گردید.
حامیان