پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

 

هزینه ثبت نام غیر حضوری،شامل دریافت پکیج کنفرانس و گواهینامه پذیرش مقاله می باشد.

هزینه هر مقاله اضافی بهشرط یکسان بودن نویسنده مسئول 200هزارتومان میباشد

هزینه حضور در کنفرانس برایهرنویسنده همکار200$ می باشد.

هزینه ثبت نام حضوری، شامل حضور در کنفرانس، پذیرایی نهار و 2 میان وعده، دریافت پکیج کنفرانس و دریافت گواهینامه حضور در کنفرانس +گواهینامه پذیرش مقاله می باشد

حامیان