پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران
کمیته علمی و اجرایی کنفرانس بین المللی تحولات در علم، فناوری و مهندسی در تلاش هستند با برگزاری این کنفرانس بتوانند ضمن فراهم سازی فرصتی مغتنم درجهت بهره­ مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی و کمک به ارتقاء کمی و کیفی اهداف و برنامه ­های مشترک در سایه تعامل و همکاری متقابل مؤسسات علمی، آموزشی و پژوهشی و سازمان­ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در سطح ملی و بین المللی در راستای اهداف کلی زیر گام بردارند:

·        ایجادارتباط هرچه بیشتر و فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد تعاملات علمی و صنعتی 

·        توسعه همکاری های علمی با سایر مراکز علمی کشور و جهان 

·        ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی در حیطه علوم و تکنولوژی و شناسایی ایده های برتر وتبدیل آنها به طرح های سازنده 

·         افزایش ارتباط دانشگاه و صنعت

·        آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین روش های پژوهشی انجام یافته 

·        بررسی چالش های پژوهشی در جامعه صنعتی و علمی کشور

حامیان